Cultura

La cultura dins de l'acord progressista de governabilitat de les Illes Balears

  • Actualitzat:
  • Creat:

Signat entre el PSIB-PSOE, Unidas Podemos i Més per Mallorca

(...)

Cultura i creadors

119 Aprovarem una llei d’indústries culturals per incentivar la producció dels creadors de les Illes, atreure inversions internacionals i crear el marc administratiu que agilitzi la producció cultural a Balears.

120 Desenvoluparem l’Institut d’Indústries Culturals com a eina de foment de la producció pròpia de les Illes i d’atracció de produccions.

121 Aprovarem una llei de mecenatge cultural per donar suport als creadors.

122 Impulsarem el Consell de Cultura i un codi de bones pràctiques per combatre la precarització dels creadors.

123 Executarem noves infraestructures culturals, com la Caixa de Música a Palma i la nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

124 Elaborarem un Pla de millores dels equipaments culturals del Govern i reclamarem inversions estatals en aquest àmbit.

125 Fomentarem la creació de cooperatives dins el camp cultural.

126 Reclamarem a l’Estat la baixada de l’IVA cultural en tots els àmbits.

(...)

127 Revisarem i actualitzarem les Lleis de Biblioteques, Arxius i Museus